Klinik Psikolog

Işıl Bahar

Uzmanlık Alanları

Çocuk ve Ergen Terapisi
Oyun Terapisi
Yetişkin Terapisi
Lisans eğitimini 2016 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde,  yüksek lisansını da 2020 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında tamamlamıştır. Ayrıca 2016 senesinde lisans eğitimini tamamladığı üniversitede eş zamanlı olarak pedagojik formasyon eğitimi de almıştır. Yüksek lisans bitirme tezini DOÇ. DR. ÇİĞDEM YAVUZ GÜLER ’in danışmanlığında “Psikoloji eğitimi mental iyi oluşu, duygu düzenleme becerisini ve iletişim yeterliliğini arttırır mı? karşılaştırmalı bir çalışma “ üzerine yazarak klinik psikolog unvanını kazanmıştır.

Lisans eğitimi süresince İstanbul Adalet Sarayı Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi’nde aile mahkemesinde, İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve  Darülaceze Başkanlığı’nda stajlarını tamamlamıştır.
Mezun olduktan hemen sonra eğitim sektöründe işe başlamıştır. Uğur Okulları, Final Okulları ve Özel Ay Okulları’nın psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimlerinde çalışmıştır. Bu köklü eğitim kurumlarında farklı yaş kademelerinde toplam 4 sene boyunca görev almıştır.

Yüksek lisans eğitiminin birinci yılında iş hayatına 1 sene ara vermiş olup, akademik çalışmalara ve gönüllü projelerde çalışmaya yönelmiştir. 10 ay boyunca  Üsküdar Üniversitesi Np Nöropsikiyatri Tıp Merkezi’nde Klinik Psikolog Dr. Cengiz DEMİRSOY’un ekibinde gönüllü co-terapist olarak ( yardımcı terapist) görev almıştır. Dönemsel olarak katıldığı bu projede hocanın süpervizörlüğünde obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi, panik bozukluk, travma vb. hastalarının seanslarını yürütmüştür. Projenin amacı haftalık 1-2 ekstra seansla exposure (maruz bırakma) tekniğinin, davranışçı egzersizlerinin desteklenmesi ile özellikle akut hastaların daha çabuk iyileşmesini sağlamaktır. Buradaki projeden ayrıldıktan sonra zorunlu stajını  NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde 2 haftalık süreçte tamamlamıştır. Bu süreçte Prof. Dr. Nevzat Tarhan,  Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, Pr. Dr. Sermin Kesebir, Prof. Dr. Nesrin Dilbaz’ın konsey vizitlerine katılmıştır. Bağımlılık servisinde samba eğitimine, diğer servislerin ergoterapi çalışmalarına ve vaka analizi/süpervizyon etkinliklerine katılmıştır. Çeşitli hastaların EEG ve EKT süreçlerinde gözlemci olarak bulunmuştur. Mentörünün gözetiminde bazı hastalara test ve ölçekler uygulama fırsatı bulmuştur. Stajın tamamlanmasının ardından iş hayatına geri dönmüştür.

Lisansüstü eğitiminde üniversitesinin benimsediği Bilişsel Davranışçı terapi ekolünün derslerini Prof. Dr. Hakan Türkçapar’ın ekibinden Prof. Dr. Aslıhan Dönmez ve Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur’un ekibinden Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Şenyuva’dan almıştır, ancak bununla yetinmeyerek iş ve okul hayatının yanı sıra birçok farklı eğitime katılarak kariyerine yön vermeye devam etmektedir. Bu eğitimlerden bazıları şunlardır: Dr. Erdoğan Özmen’den 20 hafta süren psikodinamik psikoterapi eğitimi almıştır. Dr. Nevin Dölek’ten 16 saat süren çocuklarla bilişsel davranışçı terapi eğitimi almıştır. Uzman Klinik Psikolog Elif Terziköy’ den oyun terapisine giriş eğitimi almıştır. Son dönemlerde çocuklarda ve yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğunda ayırıcı tanıya katkı sağlayan Moxo Dikkat Testi uygulayıcısıdır. Alanda kullanılan birçok çocuk ve yetişkin ölçek ve test eğitimi de bulunmaktadır.

2021 yılında kurumsal iş hayatını sonlandırdığından bu yana bireysel olarak online platformlarda ve yüz yüze seanslarını sürdürmektedir. Yetişkin terapisi, Çocuk/Ergen terapisi ve Oyun terapisi  uzmanlık alanlarıdır. Yürütmekte olduğu seanslarında ağırlıklı olarak Bilişsel Davranışçı terapi ekolünü kullanmakta olup, zaman zaman psikodinamik öğretilerden yararlanmaktadır. Çocuklarla çalışırken oyun terapisi ve resim analizi tekniklerini kullanmaktadır.

ALDIĞIM EĞİTİMLER

Eğitim Sertifikalarım

Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi / 20 hafta/ Dr. Erdoğan Özmen  
(Filika Psikolojik Danışmanlık)

Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Danışmanlık Yaklaşımı Eğitimi / 16 saat / Dr. Nevin Dölek (Padem Psikoloji)

Oyun Terapisi Eğitimi / Uzman Klinik Psikolog Elif Terziköy (İstanbul Psikoloji Enstitüsü)

Çocuk Resimlerini Yorumlama Eğitimi (Brain Danışmanlık )

Çocuk İstismarına Sağlıklı Müdahale Eğitimi (İNSAN BİLİMLERİ DERNEĞİ ve PSİKOLOGOS BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERNEĞİ )

Aile İçinde Duygular Semineri (Tözok )

Etkili ve Güzel Konuşma Eğitimi ( İAÜ Sürekli Eğitim Merkezi)

Pedagojik Formasyon Eğitim Programı Sertifikası (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ( KOSGEB)

Test Eğitimlerim

Moxo Dikkat Testi Uygulayıcı Sertifikası ( MOXO TÜRKİYE)

MMPI Minnesota Çok Yönlü Kişilik Testi (PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ )

WISC-R Zeka Testi Uygulayıcı Sertifikası (PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ)

Çocuklara Uygulanan Objektif Testler Eğitimi  (PADEM Psikoloji)

Çocuk Testleri Uygulayıcı Sertifikası (BİLGELİK ENSTİTÜSÜ)

Uyguladığım Test ve Ölçekler

• Benton Görsel Bellek Testi
• Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
• Gesell Gelişim Testi
• OKHT
• AGTE Gelişim Testi
• Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
• Frostig Görsel Algılama Testi
• CAT
• Koppitz İnsan Çizim Testi
• Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
• Arzu Listesi
• WISC-R
• Moxo
• Bier Cümle Tamamlama
• Coopersmith Öz Saygı Envanteri
• Piers Harris Öz Saygı Envanteri
• Aile Değerlendirme Ölçeği
• D2 Dikkat Testi
• Burdon Dikkat Testi
• Frankfurter Dikkat Testi
• Catell 2-A Zeka Testi
• Raven Şekil Örüntü Testi
• Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
• Sınav Kaygısı Ölçeği
• MMPI

Çalışma Alanlarım

• Depresyon
• Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları
• Panik Bozukluk
• Obsesif Kompulsif Bozukluk
• Travma Sonrası Stres Bozukluğu
• Travma
• Yeme Bozukluğu
• Duygusal Yeme
• İlişki Bağımlılığı
• Ekran Bağımlılığı
• İlişki Sorunları
• İletişim Problemleri
• Öfke Kontrol Problemleri
• Stres Yönetimi
• Kişilik Bozuklukları
• Sosyal Fobiler
• Özgül Fobiler
• Kayıp ve Yas
• Bipolar (iki uçlu) Bozukluk
• Hastalık Hastalığı (Hipokondriazis)
• Doğum Sonrası Depresyonu (Postpartum Depresyon)
• Somatoform Bozukluklar (Beden Ağrıları)
• Çocuk ve Ergen Problemleri
• Sınav kaygısı
• Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
• Davranış Bozuklukları
• Ebeveyn Danışmanlığı
Psikolojik gelişiminizi destekleyin ve hemen randevu oluşturun. Hayatınızdaki değişime bugünden başlayın.